Activitati 2011-2012

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

Activităţi privind baza materială şi dotarea

 1. S-a realizat monitorizarea funcţionării  sistemului de supraveghere video în vederea creşterii securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. S-a achiziţionat şi s-a pus  în funcţiune  echipamentul electronic cu carduri pentru accesul elevilor şi profesorilor în incinta şcolii

.Îmbogăţirea cu  echipamente electronice  şi fond de carte  a C.D.I. în urma comasării cu Grupul Şcolar M.R.”Unirea”, în sept 2011

 1. Amenajarea sălilor / cabinetelor cu mobilier şi echipamente în urma comasării cu Grupul Şcolar M.R.”Unirea”, în sept 2011
 2. Igienizarea şi modernizarea culoarelor Copului A, B, dar şi a cabinetelor 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 (zugrăvit, parchetat, lambrisat, aplicare tarchet)
 3. Amenajarea atelierelor şcoală în urma comasării cu Grupul Şcolar M.R.”Unirea”, în sept 2011
 4. Achiziţia de  camere video pentru cabinete şi laboratoare în vederea desfăşurării examenului de Bacalaureat în cele mai bune condiţii conform metodologiei în vigoare.

Activităţi la nivel de curriculum şi metodologie didactică

8.   O preocupare permanenta a mangementului pentru cresterea calitatii prestatiei didactice a corpului profesoral

9.   Deschiderea catre reforma in educatie,eficientizarea resurselor existente, dezvoltarea acestora

10.  Buna colaborare cu factorii de decizie, ONG-uri, agenti economici

11.  Identificarea factorilor de risc, a modalitatilor de rezolvare a punctelor slabe

12.  Desfăşurarea procesului de autorizare/acreditare a unei noi specializari

13.  Promovarea ofertei educaţionale in judetul Cluj printr-o strategie puternică de marketing

14.  Punerea accentului pe pregatirea pe meserii căutate pe piaţa locurilor de muncă

15.  Propunerea şi realizarea unei clase de şcoală profesională de 2 ani cu specialitatea mecanică agricolă şi  forestieră

16.  Încheierea de parteneriate  cu agenţii economici din localitate

17.  Solicitarea serviciilor de consiliere si asistenta psihopedagogica de numeroşi elevi in probleme ce vizeaza succesul/insuccesul scolar, familia, campanii antidrog…

18.  Colaborare eficienta cu Serviciile de asistenţă socială.

Activităţi de proiect / Activităţi la nivel extracurricular

19.  Desfasurarea de numeroase proiecte extracurriculare pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor,inserţia pe piaţa muncii, activităţi de voluntariat

20.  Desfasurarea proiectului ECO-ŞCOALA

21.  Pregătirea/susţinerea olimpiadei in domeniul  Agricultura, Economic, Electrotehnic, Mecanic

22.  Organizarea fazei judetene a Olimpiadei de agricultura.

23.  Obtinerea de premii si mentiuni la nivel de judet la olimpiadele scolare: Premiul  I la Olimpiada judeteana de Agricultura cls XI-a; Mentiune la Olimpiada de Mecanica a elevului Corpodean Vlad (Balazs Alexandru), Premiul I,II,III la Olimpiada judeteana  de Servicii (Boilă Narcisa ,Farmaciuc Rodica)

24.  Coordonarea şi pregătirea unui grup de elevi din clasa a XIII-a C ( Lohan Claudiu, Serban Daniel),  XI C (Cadar Daniel) pentru participarea la concursul pe echipe : AutoCAD – primul pas spre inginerie desfăşurat la Universitatea Tehnică în cadrul Sesiunii ştiinţifice pentru studenţi şi elevi “O CARIERĂ ÎN INGINERIE” 4 Aprilie 2012, (premiul I)- Damian Liana

25.  Concursul interjudeţean de informatică „ Zilele informaticii dejene” ediţia a XIII-a, 1- 3 iunie 2012 ( premiul I, premiul II şi trei premii speciale)-Damian Liana

26.   Participarea la concursul tehnico-ştiinţific “FII O SAPATAMANA PROFESOR DE STIINTE” a elevilor Cornea Raluca şi Ispan Lorand cu macheta “Importanţa măsurării pH-ului”şi a elevilor Szabo Zoltan şi Covaci Alin cu dispozitivele artizanale denumite” Reciclarea elementelor electronice” sub îndrumarea prof.ing. Meteş Daniela, Gavris Mariana

27.   Coordonarea elevei Cornea Raluca din clasa XIII B RP la realizarea articolului “Orga de lumini” prezentat în cadrul la Festivalul Naţional Scolar de Creativitate şi  Inventică Ediţia a IV-a, Alba Iulia: Meteş Daniela

28.   Concurs judetean Liceenii Antreprenori la Colegiul Emil Negrutiu Turda-Premiul pentru cel mai bun plan de afaceri (Boilă Narcisa, Farmaciuc Rodica, Cristea Elisabeta)

29.   Participarae la Târgul de Firme de Exerciţiu la Colegiul Economic Iulian Pop : Boilă Narcisa, Farmaciuc Rodica

30.   Participare la Concursul judetean si regionalSNAC sectiunea dans traditional- Locul I pe judet , Locul  II pe regiune : Boilă Narcisa, Farmaciuc Rodica

31.  Concurs interjudetean „Si eu voi fi intreprinzator”la Liceul Ovidius Constanta –mentiune: Farmaciuc Rodica, Cristea Elisabeta

32.   Participare Concurs de educaţie civică şi sănătate S.O.S. – PRODUCŢIA DE ALIMENTE !-Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare : Baciu Rodica,  Boilă Narcisa, Farmaciuc Rodica

33.   A continuat Proiectul educaţional „Album de lecură” care s-a finalizat cu publicarea cărţii “Jurnal de şcoală altfel” şi realizarea blog-ului de lectură “Prolecturata”(Lungu Ana, Torge Nadia, Palmeri Eliza) şi participarea la concursul “Şcoala altfel” – locul I (judeţ)

34.  Participarea la competiţia intitulată <Şcoala MaST – TOP>, din Componenta nr. 1 Inovare şi Creativitate (I&C) a proiectului strategic “MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii” acronim: MaST Networking, cu codul POSDRU/85/1.1/S/58914 la care Atelierul de inovare şi creativitate “Cosmetica Verde”  de la Grupul Şcolar “Alexandru Borza”, a obţinut locul I /faza judeţeană (echipa de proiect: Lung Liliana Dana (coordonator), Stupar Mariana, Mestecan Cornelia, Boar Felicia, Megyeri Maria, Călian Alexandrina, Toader Anca, Gânscă Elena, Ciurgăuan Melinte).  Vezi     http://mast2-borza-cosmetica-verde.wikispaces.com

35.  Participarea la proiectul “Şcoli pentru un viitor verde” (colectarea, compactarea, valorificarea de pet-uri)( Prof. dr. Boar Felicia, Prof. ing. Crişan Angela, Prof. Canciu Daniela, Prof. Stupar Mariana)

36.  Proiectul “Consumator informat-viitor asigurat” – Confectionare de martisoare ecologice (prof. Boilă Narcisa, prof. Farmaciuc Rodica)

P-articiparea la proiectul : “Banca de alimente” ,Centrul Caritativ (prof. Boilă Narcisa, prof. Farmaciuc Rodica)

37.  Proiectul „Alimentaţia sănătoasă/ alimentaţie nesănătoasă” (prof. Boilă Narcisa, prof. Farmaciuc Rodica)

38.  Clubul Impact –prof. Crişan Angela– activităţi de voluntariat, de Igienizarea şi estetizarea curţii şcolii şi a spaţiilor din jurul şcolii

– Descopera Impact -PROIECTUL IN FOLOSUL COMUNITATII –realizarea unui centru ludic la COPACENI

39.   Participarea la Proiectul ,,Copii cu suflet pentru copii”- FRCCF (donare de rechizite către copii nevoiaşi) (Prof.Boila Narcisa, Prof.Meteş Daniela, Consilier şcolar Peculea Lorena, diriginţii)

40.   Participarea la Proiectul de informare şi prevenire a violenţei elevilor în parteneriat cu IPJ Cluj  ,,Elev=Siguranţă” (dezbateri la cls. IX-XII) (Prof.Boila Narcisa, Prof.Meteş Daniela, Consilier şcolar Peculea Lorena, diriginţii)

41.   Participarea la Proiectul ,,Responsabilităţile familiei şi ale minorului” în colaborare cu Centrul Judeţean de intervenţie pentru copilul abuzat (Prof.Boila Narcisa, Prof.Meteş Daniela, Consilier şcolar Peculea Lorena, diriginţii)

42.   Participarea la Proiectul de donare de rechizite  către elevii Şcolii Cojocna (prof. Crişan Angela)

43.   Continuarea Proiectului  de mobilitate Ungaria – Bekes, “Ziua Internaţională aTineretului” (Prof.Goga Ioan, Director Boar Felicia, m.i. Balasz Alexandru)

37.   Implementarea proiectului: „Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului în urma analizelor de laborator” din cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia  mediului, finanţat de Administraţia Fondului de Mediu (dir. Boar Felicia, echipa de proiect)

38.   Participarea cu elevi la concursuri pe discipline:

 • Biologie:„Sanitarii pricepuţi”, „Să păstrăm un mediu sănătos”- prof. Ciupe Lenuţa
 • Matematică aplicată „Adolf Haimovici” – prof. Mestecan Cornelia
 • Chimie: Şcoli pentru un viitor verde”, „Raluca Ripan”-prof. Stupar Mariana

39. D-na prof. ing. Baciu Rodica a participat in calitate de coordonator,  la Concursul S.O.S. – PRODUCŢIA DE ALIMENTE !-Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare cu  4 lucrari ale elevilor : Retegan Bogdan Iulian, Rus Madălina Denisa,  Roba Ioana Nicoleta,  Tomoş Camelia

40. S-au obtinut la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – etapa municipală,  locu II -handbal – băieţi,  si locul III -fotbal – băieţi, echipe antrenate de d-l prof. Caldare Constantin.

41. S-au realizat diferite proiecte in săptămâna „Şcoala Altfel”. O parte dintre ele, cele propuse si manageriate de prof. Cornelia Mestecan sunt ilustrate pe  http://sc-altfel-mestecancornelia.wikispaces.com

Activităţi privind resursa umană

42.Participarea cadrelor didactice la programe de formare profesionala masterat,grad I,  doctorate, la cursuri de formare continuă

– 3 profesori şi-au susţinut lucrarea de doctorat (Boar Felicia, Megyeri Maria, Lung Liliana Dana)

– 3 profesori au absolvit masteratul de „Management Educaţional”, Sibiu, susţinându-şi disertaţiile. ( Boar Felicia, Lungu Ana, Peculea Lorena).

– 1 profesor a absolvit Masterul – Cultura tehnologica si comunicare in dezvoltare durabila la Universitatea Tehnica  (Farmaciuc Rodica)

– 20 profesori au urmat cursurile E-formare

– Cursul E-chimie – prof. Stupar Mariana

– Cursul E-engleză – prof. Palmeri Eliza

– Program de formare continuă Posdru-Concord : Meteş Daniela

– Curs Didactica Managementului  FSEGA: Boila Narcisa

– Curs mentor: Gavris M, Meteş Daniela, Călian Alexandrina

      – Participarea la cursurile de formare FlexFORM – Program de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice: Crisan Angela, Toader Anca, Neaga Ioan, Gânscă Elena, Meteş Daniela, Baciu Rodica , Damian Liana

– Curs profesor de legislatie: Gavris Mariana

– Program de formare ,, PRACTICA  IN LICEE”: Gavris Mariana, Neaga Ioan, Gânscă Elena, Baciu Rodica, Toader Anca, Meteş Daniela

– Participarea la simularile si examenele de  ECDL  : Cristea E, Farmaciuc R, Boila N, Meteş Daniela, Damian L,Crisan A, Gavris M, Baciu Rodica, Mestecan Cornelia, Stupar Mariana, Csegezi Mariana, Tudose Neli, Boldor Marius, Lungu Ana, Ghiran Victoria şi alţii

– Gânsca Elena a obtinerea diploma pentru ocupatia  ,,Evaluator de competente profesionale” cod COR 242405 fiind evaluata de Autoritatea Nationala pentru Calificare Bucuresti

– 5 profesori au absolvit modulul A “Abilitarea pe curriculum la decizia şcolii, la nivel interdisciplinar” din cadrul proiectului “Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”, POSDRU/ 87/ 1.3/ S/ 62534 (Boar Felicia, Bagdasar Luminiţa, Ciupe Lenuţa, Lung Liliana Dana, Mestecan Cornelia)

– D-na Baciu Rodica a participat la Formare in cadrul Proiectului ,,Parteneriat Transnational pentru dezvoltarea invatamantului preuniversitar tehnic prin aplicarea sistemului German de proiecte pentru lucrari practice in atelierele scolare din Romania – Universitatea Tehnica Cluj-Napoca vzita de lucru in Germania curs ,,schimb de bune practice “ in orasul Konstantz-Germania

-Parteneriate cu:

 • Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”, Campia Turzii,   Proiect educativ- Atractivitate competitivitate responsabilitate-tinte ale aplicarii noilor metode de predare-invatare in Invat. Profesional si tehnic -prof. ing. Baciu Rodica  si Gansca Elena
 • CCD Cluj, Proiectul “Bune practici- Limbajul non-verbal”-prof. ing. Baciu Rodica si  Beldean Margareta
 • Colegiul National Coriolan Brediceanu – Lugoj,  Proiect educativ-Elevii de azi, viitorul de maine-tinte ale invatamantului actual – prof. ing. Baciu Rodica.

43.   Particparea cadrelor didactice la simpozioane şi conferinţe naţionale:

 • Prof. ing. Gânscă Elena şi Crişan Angela au participat la simpozionul international la Scoala speciala “Emil Garleanu” Galati –februarie2012
 • Prof. ing. Crişan Angela a participat la seminarul international “Educatia  Mileniului III – Educatia Ecologica”
 • Prof. ing. Baciu Rodica a participat la Conferinta  Sibiu- 21iunie 2012 – Proiectul transnaţional „Creşterea competitivităţii învăţământului românesc preuniversitar, din domeniul auto, prin formarea cadrelor didactice la standarde europene. AUTO-FORM”
 • Prof. ing. Gânscă Elena şi Baciu Rodica au participat la Simpozion Interjudetean,, Henri Coanda” Gr. Sc. Cai ferate Buzau– Planuride viitor privind protejarea mediului. Portul Rotterdam-mentiune
 • Participare cu elev lucrare “Robotica industrială” la sesiunea ştiinţifică ed.@ la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, prof. Coordonator Gânscă Elena
 • Prof. Mestecan Cornelia participat cu lucrare la Conferinţa Naţională a Proiectului POSDRU/3/1.3./S/7: Instruirea în societatea cunoaşterii (SIBIU-06.09.2011)
 • Prof. Mestecan Cornelia a  participat cu 2 lucrări („Proiect de intervenţie la început de drum” şi “Rolul derivatelor de ordinul I şi II în studiul funcţiilor”) la activitatea comisiei tehnice din cadrul Proiectului Educativ – Atractivitate, competitivitate, responsabilitate – ţinte ale aplicării noilor metode de predare – învăţare în învăţământul profesional şi tehnic – realizat în colaborare cu Colegiul Tehnic Victor Ungureanu,Câmpia Turzii -05.10.2011
 • Prof. Mestecan Cornelia a  participat cu lucrare la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual – ediţia a IX-a organizată de  Universitatea din Bucureşti, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Siveco România, cu finanţare parţială prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Cluj-Napoca , 28-29.10.2011
 • Prof. Mestecan Cornelia a  participat cu lucrare (“Stimularea creativităţii elevilor prin proiecte”)
 • la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice  „Matematica de Ieri şi de Azi” cu tema „Modele matematice în Ştiinţă, Tehnică şi Artă”, ce s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic „Traian”, Bucureştii , 4 apr 2012
 • Prof. Mestecan Cornelia a  participat cu lucrare (“Posibilităţi de implicare creativă a elevilor în procesul de evaluare”)la Simpozionul Internaţional  „O invetiţie în educatie înseamnă un pas spre succes” cu tema „Strategii didactice de tip evaluativ-stimulativ”, ce s-a desfăşurat la Şcoala Specială nr. 1 „Emil Gârleanu”, Galaţi , 25 febr 2012
 • Prof. Stupar Mariana a  participat cu lucrare la Simpozionul Internaţional  „O invetiţie în educatie înseamnă un pas spre succes” cu tema „Strategii didactice de tip evaluativ-stimulativ”, ce s-a desfăşurat la Şcoala Specială nr. 1 „Emil Gârleanu”, Galaţi , 25 febr 2012
 • Prof. Stupar Mariana a  participat la Seminarul “Educaţia Eco” din cadrul proiectului “Apel către Captain Planet”
 • Prof. Stupar Mariana a  participat la Seminarul Internațional “Educația Mileniului III-Educația Ecologică”
 • Prof. ing. Baciu Rodica a participat la Conferinta  Sibiu- 21iunie 2012 a proiectului transnaţional „Creşterea competitivităţii învăţământului românesc preuniversitar, din domeniul auto, prin formarea cadrelor didactice la standarde europene. AUTO-FORM
 • Prof. ing. Baciu Rodica a participat la Conferinta Nationala de Educatie Tehnologica si Tehnologii Educationale CNET &TE, UT Cluj-Napoca-8-10.05.2012Prof. ing. Baciu Rodica a participat la  Simpozioane INTERNATIONALE
  • GALATI– PROIECTAREA EVALUĂRII ÎN PRACTICA  EDUCAŢIONALĂ ACTUALĂ
  • MEDIAS– TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN EVALUAREA ACTUALĂ
  • LUGOJ– LEARNING BY DOING

  Prof. ing. Baciu Rodica a participat la  Simpozioane NATIONALE

  -„Ipo-Tech”, Tg. Neamt – Studii privind implantul cohlear

  -Prahova– SISTEM  DE TRANSPORT DURABIL

  Prof. ing. Baciu Rodica a participat la Simpozion Interjudetean,, Henri Coanda” Gr. Sc. Cai ferate Buzau– Planuri de viitor privind protejarea mediului. Portul Rotterdam

44.   Optimizarea şi monitorizarea  serviciului în şcoală

45.   Optimizarea orarului şcolii, a cabinetelor şi laboratoarelor

46.   Spaţiul scolii este sigur pentru elevi prin prevenirea consumului de droguri şi plante etnobotanice

47.  Reorganizarea arhivei

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s